Izdvojene strane
 • Podaci o firmi
 • Laboratorija za zubnu tehniku Ilić
 • Radno vreme:
 • Ponedeljak - subota: 9 - 17h
 • Matični broj: 61535543
 • PIB: 106208854
Kontakt
 • Adresa:
 • Svetog Nauma 7a
 • 11000 Beograd Savski Venac
 • Telefon: 011/ 369 379 0
 • Mobilni: 064/ 11 80 480
 • Email: iliclab@hotmail.com
Ilic Lab | Protetika
6438
page-template-default,page,page-id-6438,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.9,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Protetika

Zubna protetika (protetika zuba) je grana stomatologije koja se bavi nadoknađivanjem izgubljenih zuba i mekanih delova usne šupljine potpunim (totalnim) ili delimičnim (parcijalnim) protezama, krunicama i mostovima. Ona se bavi nadoknadom jednog ili više izgubljenih zuba, pri čemu se veštačkom zamenom obezbeđuje funkcionalno i estetsko rešenje. Na mestu gubitka zuba nastaje atrofija kosti, preostali zubi se pomeraju prema praznom prostoru, dolazi do naginjanja i obrtanja zuba oko uzdužne osovine što uslovljava promenu u odnosu između vilica. Zato je od izuzetne važnosti, da zubi koji nadomeštaju izgubljene prirodne zube veličinom, bojom i oblikom budu što vernija imitacija prirodnih zuba, kao i da se pravovremeno započne sa protetskom nadoknadom. Gubitkom zuba narušava se kako estetski tako i funkcionalni sklad dentalne regije koji se manifestuje smetnjama u žvakanju, gutanju, govoru i sl. Nakon detaljnog stomatološkog pregleda, stomatolog će napraviti plan protetskog zbrinjavanja koji zavisi od broja i rasporeda preostalih zuba, kao i stanja parodoncijuma, pa se zato određuje individualno za svakog pacijenta. Protetske nadoknade izgubljenih zuba mogu biti: mobilne nadoknade (proteze), fiksne nadoknade (krunice i mostovi) ili/i kombinacija mobilnih i fiksnih nadoknada. Ono što je bilo bitno u zubnoj protetici je pronaći materijal koji je sa jedne strane estetski prihvatljiv, a sa druge strane opet dovoljno otporan da izdrži sve sile koje se razvijaju prilikom žvakanja. Poslednjih nekoliko godina napravljena je istinska revolucija u stomatologiji sa novim materijalima. Osnovne karakteristike ovih materijala su prelamanje svetlosti i transparencija koja je vrlo slična prirodnom zubu. Pored ovoga, ove materijale karakteriše i izuzetna mehanička otpornost koja je na nivou ranije korišćenog metala.

Metal keramika

Metalkeramika danas predstavlja standard u stomatološkoj protetici. Nastaje postupkom pečenja keramičkog materijala na metalni skelet izrađen od plemenite ili neplemenite zubne legure. Imaju kao bazu sloj metala preko koga je sloj keramike (porcelana) sa svih strana. Metal ovoj krunici daje otpornost na sile žvakanja i na pucanje, a keramika joj daje boju zuba. Keramika koja oblaže metalnu konstrukciju nositelj je estetike koja odgovara estetici prirodnih zuba dok je metalna konstrukcija nositelj trajnosti, stabilnosti i čvrstoće rada. Postoji široka indikacija za korišćenjem metal keramike.

Opširnije

Bezmetalna keramika

Bezmetalne krune su visokovredne estetske nadoknade. Po svim fizičkim osobinama su najpribližnije prirodnim zubima. Rade se u slučajevima većih oštećenja prednjih zuba. Koriguju oblik i boju zuba, a mogu se korigovati i blage položajne anomalije. Zubi se bruse 0,5-1 mm za razliku od metalokeramičkih kruna gde se brusi 1,5-2 mm. Što je u biološkom i profilaktičkom smislu od presudnog značaja za zdravlje zuba nosača. Visoka estetska vrednost ovih nadoknada potiče od fizičkih osobina materijala od kojih se izrađuju, a to su cirkonijum, litijum-disilikatna keramika, presovana keramika itd.

Opširnije

Kombinovani radovi

Kombinovani protetski radovi podrazumevaju, kako i samo ime kaže, kombinaciju fiksne i mobilne zubne nadoknade. Primenjuje se u svim slučajevima kada nema dovoljno zuba u bočnoj regiji ili preostali zubi nisu dovoljno kvalitetni da bi se izradio kompletno fiksni rad (most), a ne postoje uslovi ili želja za ugradnju implantata u bezubim zonama. Tada se ovakvi oblici bezubosti rešavaju upravo izradom kombinovanog rada, što podrazumeva izradu krunica ili mostova na preostalim zubima, a bezubi predeli se nadoknađuju parcijalnom mobilnom protezom.

Opširnije

Bio HPP

Bio HPP mostovi i proteze su protetske nadoknade izrađene od materijala (High-performance polymers – Polimeri visokih performansi) koji je je u današnjoj stomatologiji uspešno zamenio sve dosadašnje materijale: keramiku,  zlato,  legure Co-Cr-Mo (kobalt-hrom-molibden), alumine, cirkonijum… Bio HPP mostovi i  proteze nisu zasnovani na metalima, to je materijal zasnovan na PEEK (polietereterketonu) koji je uspešno korišćen u operativnim zahvatima na ljudima dugi niz godina. Zahvaljujući njegovoj izuzetnoj stabilnosti, savršenoj sklonosti prema poliranju i samim time vrlo maloj akumulaciji plaka, Bio HPP je postao pogodan za izradu visokokvalitetnih protetskih nadoknada.

Opširnije