Izdvojene strane
 • Podaci o firmi
 • Laboratorija za zubnu tehniku Ilić
 • Radno vreme:
 • Ponedeljak - subota: 9 - 17h
 • Matični broj: 61535543
 • PIB: 106208854
Kontakt
 • Adresa:
 • Svetog Nauma 7a
 • 11000 Beograd Savski Venac
 • Telefon: 011/ 369 379 0
 • Mobilni: 064/ 11 80 480
 • Email: iliclab@hotmail.com
Ilic Lab | Kombinovani radovi
7419
page-template-default,page,page-id-7419,page-child,parent-pageid-6438,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.9,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Kombinovani radovi

Kombinovani protetski radovi podrazumevaju, kako i samo ime kaže, kombinaciju fiksne i mobilne zubne nadoknade. Primenjuje se u svim slučajevima kada nema dovoljno zuba u bočnoj regiji ili preostali zubi nisu dovoljno kvalitetni da bi se izradio kompletno fiksni rad (most), a ne postoje uslovi ili želja za ugradnju implantata u bezubim zonama. Tada se ovakvi oblici bezubosti rešavaju upravo izradom kombinovanog rada, što podrazumeva izradu krunica ili mostova na preostalim zubima, a bezubi predeli se nadoknađuju parcijalnom mobilnom protezom. Da bi rad bio maksimalno kvalitetan kao mobilna nadoknada koristi se skeletirana-vironit proteza. Osnovni razlog za to je što je skeletirana proteza maksimalno redukovana tj. sto zauzima najmanju površinu na koju naleže i zato što je izrađena od metala, te na najbolji način prenosi pritisak koji se stvara prilikom žvakanja tj. raspoređuje ga ne samo na preostale zube već i na kost vilica. Ovo je od velikog značaja u cilju što dužeg trajanja i preostalih zuba i njihovog potpornog aparata (desni, vilična kost). Obzirom da skeletirana proteza ima metalnu osnovu, preostali zubi na koje se ona naslanja moraju biti zaštićeni izradom krunica i mostova koji na svojim površinama imaju posebna ulegnuća za protezu sa nepčane ili jezične strane, a sa strane usne nalaze se kukice. Tako se dobija dobra funkcionalna celina, veoma stabilna i konforna za pacijenta. Jedina loša osobina ovakvih, klasičnih radova, jeste estetika. Naime, kukice kojima se proteza kači na zube su izrađene od metala tako da su estetski neprihvatljive pogotovo ako treba da budu u frontalnoj regiji tj. u zoni osmeha. Zbog toga se danas u izradi kombinovanih radova mnogo više koriste atečmeni, koji su upravo i nastali iz potrebe da se sakriju vidljivi elementi parcijalne proteze (kukice) i tako poveća njena estetska vrednost. Atečmeni su polivalentni, precizni vezni elementi koji služe za spajanje fiksne i mobilne nadoknade. Sastoje se iz dva osnovna dela: patrice, primarnog ili muškog dela i matrice, sekundarnog ili ženskog dela. Ovi delovi se ugrađuju jedan u fiksni deo, a drugi u mobilni deo nadoknade te se njihovim spajanjem dobija funkcionalna celina. Oni su tu da obezbede vezu između mobilnog i fiksnog dela nadoknade, da obezbede maksimalnu stabilnost proteze kao i ravnomeran prenos pritiska žvakanja, a da pri tome svi estetski kvaliteti budu zadovoljeni. Ovakve konstrukcije su izuzetno dobre i kvalitetne te mogu da budu odlična alternativa ukoliko su druge mogućnosti terapije bezubosti isključene.